Підключаємо додаткові репозиторії в Centos 6.3

Маємо CentOS Minimal x86_64. Будемо підключати два додаткових репозиторія Epel та RepoForge(ex rpmforge) =====epel======== sudo su yum install wget cd /tmp wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm rpm -ihv epel-release-6-8.noarch.rpm ====repoforge===== wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm rpm -ihv rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm